آموزش تحلیل دیتای آنچین

در این سری از برنامه های آموزش تحلیل دیتای آنچین همراه با متخصصین وارد دنیای دیتای آنچین میشویم تا با تاریخچه، تعریف آن آشنا شویم و ببینیم که چطور از این دیتا استفاده کنیم و تفاوتهای آن با دیگر انواع تحلیل مارکت در چیست.

4
رایگان!

آموزش تحلیل دیتای آنچین (کپی)

در این سری از برنامه های آموزش تحلیل دیتای آنچین همراه با متخصصین وارد دنیای دیتای آنچین میشویم تا با تاریخچه، تعریف آن آشنا شویم و ببینیم که چطور از این دیتا استفاده کنیم و تفاوتهای آن با دیگر انواع تحلیل مارکت در چیست.

0
رایگان!