افشین کرمیان

  • مدرس و تحلیل گر بازار کریتوکارنسی ار سال 2017
  • فاندمنتالیست و تحلیلگر شرکتها و صندوقهای معتبر سرمایه گذاری کشور
  • مدرس دوره ای تحلیل آنچین فارسی